Norwegian Skibreakers Club

Her finner du link til informasjon om Norwegian Skibreakers Club (kommer senere). 

Vi var en gjeng på ca 130 personer som reiste på skiturer til Alpene i perioden 1986 - 1997. På turene var vi mellom 25-50 fest- og skiglade deltakere.

I tillegg hadde vi flere andre artige arrangementer

Gjennforeningsfest

Vi planlegger en mimrefest lørdag 13. juni 2009. Sett av hele dagen!!!

Fint om du sender oss en mail med mailto:jo-fosse@frisurf.no:

Så sende vi deg en invitasjon. Send gjerne informasjon selv om du ikke har anledning til å komme slik at vi lettere kan kontakte deg om det skulle bli flere arrangementer i fremtiden. 

Medlemssidene

Vi planlegger å lage noen medlemssider med noen minner fra de ulike turene. Passord til disse sidene får du etter at vi har mottatt din informasjon (se over).